ระดมกนประคองเศรษ�ก ิจ สมคิดจี้ทกหน่วยงานร่วมมือ

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

เหรียญสหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยน (ต่อ100เยน) เหรียญฮ่องกง ริงกิต เหรียญสิงคโปร์ (บาท/นา้�หนักบาท) (เหรียญ/เอานซ์) (เหรียญ/เอานซ์) ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย อัตราเเลกเปลี่ยนประจำาวันที่ 19 ก.ย. 2559 เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 เเก๊สโซฮอล์ 95 เเก๊สโซฮอล์ อี20 ดีเซล 34.4000 38.1491 43.9502 33.5030 4.3638 7.8150 25.0490 21,650.00 1,314.20 1,314.20 35.1200 39.6013 47.2400 35.4080 4.6063 8.7050 25.8595 21,750.00 1,315.00 1,315.00 21,254.00 21,750.00 (ไม่รวมค่ากา�เหน็จ) 31.96 24.58 24.85 22.34 23.29

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.