‘นายกเชิงเนิน’ติวเข้มบุคลากรเทศบาล

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ศูนย์การเรียนรู้ บริษัท ไอ อาร์พีซี ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง นายประเชิญ เห่งยี่ นายก เทศมนตรีตำาบลเชิงเนิน เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ สิทธิประโยชน์ ระเบียบ กฎหมาย และเจ้าหน้าที่การปฏิบัติงาน ของ พนักงานจ้างเทศบาลเชิงเนิน โดยมี นายณวัฒน์ โตศักดิ์ ท้องถิ่นจังหวัด ระยอง เป็นวิทยากร น.ส.เปล่งสุดา จักกะพาก นักวิชาการแรงงาน ชำานาญการประกันสังคมจังหวัดระยอง เป็นวิทยากรจากสำานักงาน ประกันสังคมจังหวัดระยอง นายพยงค์ พินฮาลูน รองนายกเทศมนตรี ตำาบลเชิงเนิน นายฐิติชัย ลาภเวที ประธานสภาเทศบาลตำาบลเชิงเนิน นายมงคล สมานทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำาบลเชิงเนิน น.ส.ขนิษฐา วิเศษศิริวรชัย ปลัดเทศบาล ผู้บริหารเทศบาล พนักงาน เทศบาลร่วมเข้าประชุม

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.