“ยอดธง”

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

ฉลองวันเกิด ..บุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี แต่ง กายย้อนยุค จัดเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิดให้ภรรยา สมฤดี จันทร์ สุวรรณ นายกเทศมนตรี ต �า บลหน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ที่บ้านพัก ต.หน้าพระลาน ท่ามกลางบรรยากาศสนุกสนาน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.