ซีทีสแกนกระดูก อดีตทดินพังงา ดึงหมอเชี่ยวชาญถก

คลี่ปมหาสาเหตุตาย

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

เริ่มคลี่ปม ทีมสอบสวนระดับกระทรวงฯมอบ หมายสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ทำาซีทีสแกนกระดูก “อดีตที่ดินพังงา” หาสาเหตุ

จับวรนุส

...เจ้าหน้าที่ กทม.ปฏิบัติการ จับตัวเงินตัวทอง (วรนุส) ในพื้นที่สวน ลุมพินี เคลียร์ออกได้ 40 ตัว ขนย้ายไป สถานเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน จ.ราชบุรี

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.