จัดหาที่ขายโครงการหนูณิชย์ในกทม.

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

เหรียญสหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยน (ต่อ100เยน) เหรียญฮ่องกง ริงกิต เหรียญสิงคโปร์ (บาท/นา้�หนักบาท) (เหรียญ/เอานซ์) (เหรียญ/เอานซ์) ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 เเก๊สโซฮอล์ 95 เเก๊สโซฮอล์ อี20 ดีเซล 34.3600 38.1366 43.9215 33.5530 4.3588 7.7988 25.0576 21,650.00 1,315.21 1,315.21 35.0800 39.5875 47.2100 35.4580 4.6013 8.6888 25.8683 21,750.00 1,316.71 1,316.71 21,254.00 21,750.00 (ไม่รวมค่ากา�เหน็จ) อัตราเเลกเปลี่ยนประจำาวันที่ 20 ก.ย. 2559 31.96 24.58 24.85 22.34 23.29

วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.