ไทย-จีน

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ปฏิบัติ ด้าน แอตต้า เตรียมเรียก 15 บริษัททัวร์ จีนชั้นนำา ถกคุยเรื่องตั้งราคากลางแพ็กเกจทัวร์ สางปัญหายั่งยืน ฝั่ง “กอบกาญจน์” เตรียม โรดโชว์จีน 14 ต.ค.นี้ ฟื้นฟูท่องเที่ยว ขณะที่ ผบก.ทท. ย้ำาเครือข่ายโอเอ 386 บริษัทมีจริง แต่ไม่ดำาเนินคดีทั้งหมด เล็งฟันบริษัทที่ทำาผิด ยันตำารวจทำาทุกอย่างบนพื้นฐานกฎหมายรอ เอกสารตอบเรื่องภาษีจากกรมสรรพากร ใส่ สำานวนสรุปคดีโอเอ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.