อย่าเผลอเข้าใจผิด

Daily News Thailand - - บทความ-การ์ตูน -

ผมยืนหยัดมั่นคงเคียงข้างรัฐบาลปราบทัวร์จีนศูนย์ เหรียญ หลังจากบางฝ่ายให้ข้อมูลทา�นองไม่มีอยู่จริงเป็นเพียง วาทกรรม เกิดผลเสียต่อภาวะเศรษฐกิจประเทศเนื่องจากนัก ท่องเที่ยวจีนลดลงไปมาก มีบางข้อมูลจริงและบางข้อมูลนา�ไป สู่การเข้าใจผิด

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.