คิวต่อไป

Daily News Thailand - - กทม.-จราจร -

นอกจากจะจัดระเบียบรถแท็กซี่หน้าสนามบิน ดอนเมือง บริเวณหน้าสวนจตุจักรถนนพหลโยธินก็เป็น อีกแห่งที่ควรจะถูกจัดด้วย เพราะมักจะมีรถแท็กซี่มา จอดแช่ 1 ช่องจราจรตลอดเวลาโดยเฉพาะชั่วโมงเร่ง ด่วนทำาการจราจรติดขัดเช่นกัน.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.