แบนเกมเหย้ากิเลน5นัด ห้าลงมดาแฟบแมนบตอช์ลฉาเชียวร์ท่าทั้เรืงคู่ อ จูเนียร์เฟดคัพ โวทะยาน8ทีม

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

พล.ต.ท.อำ�นวย นิ่มมะโน ประธ�นคณะกรรมก�รวินัย ม�รย�ท สม�คมกีฬ� ฟ ุต บอลแห่งประเทศไทย เป็นประธ�นประชุมคณะกรรมก�รฯ ที่สม�คมกีฬ� ฟุตบอลฯ อ�ค�รพงษ์สุภี เมื่อ 20 ก.ย. โดยได้นำ�ประเด็นจ�กกรณีแฟนบอลทะเล�ะ วิว�ท หลังเกมโตโยต้� ลีกคัพ รอบรองชนะเลิศ นัด 2 ระหว่�ง

คว�มเคลื่อนไหวทีมเทนนิส เย�วชนหญิงทีมช�ตไทิย ชุดจูเนียร์ เฟดคัพ ค.ศ. 2016 รอบ 16 ทีม สุดท้�ยของโลก ที่

นพวรรณ เลิศชีวก�นต์ นักเทนนิสส�วไทย หวดโต้ใส่ ม�รต้์� ไพกิน่� คู่ แข่งจ�กรัสเซีย ก่อนนพวรรณ ชนะไป 2-0 เซต ผ่�นเข้�รอบสอง ในศึกเทนนิสน�น�ช�ต ิ “สิงห์ แคล-คอมพ์ แอนด์ เอ็กซ์ว�ยแซด โปรเซอร์กิต 1” ที่สน�มทรูอ�รน่ี� หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.