มวยดึงโค้ชคิวบาแก้มือ วาเริ่มงงาเป้านยาต.วค4ปี.นี้

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. น�ยสุรชัย ขัน อ�ส� ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดปทุมธ�น ี พร้อมด้วย “บิ๊กบ�งจ�ก” พิชัย ชุณห วชิร กับ น�ยนฤน�ท ผ่องศรีนวล ผอ.รร.ธัญรัตน์ จ.ปทุมธ�น ี ร่วมกัน เป็นประธ�นพิธีเปิดก�รแข่งขัน มวยส�กลยุวชน-

แย่งรับ..

เนลสัน อักโฮเลอร์ (เสื้อข�ว) ปีกนอกของ ฟิล�เดลเฟีย อีเกิลส์ กระโดดแย่งรับลูกกับ จ�โคบี เกล็นน์ ผู้เล่นทีมรับของชิค�โก แบร์ส ในศึกอเมริกัน ฟุตบอล เอ็นเอฟแอล สหรัฐอเมริก� ที่ชิค�โก เมื่อวัน จันทร์ที่ผ่�นม� ผล อีเกิลส์ชนะ 29-14 คะแนน

เจริญศักดิ์ วงษ์กรณ์ (ชุด นำ้�เงิน) นักเตะทีมช�ต ไทิย ชุด 19 ปี สับไก ยิงลูก แต่ถูกน�ยทว�รของทีมเมียนม� เซฟ สกัดเอ�ไว้ได้ ในก�รแข่งขันฟุตบอลอ�ย ุไม่ เกิน 19 ปี ชิงแชมป์อ�เซียน 2016 ที่ประเทศ เวียดน�ม ผลเสมอกันไป 1-1 ในศึกสนุกเกอร์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.