ยกเครื่องก.ม.สรรพสามิตใหม่ คิดภาษีจากฐานราคาขายปลีก

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

ทั้งยังเป็นฐานที่กระทรวงพาณิชย์นำาไปใช้ดูแล สินค้า เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพ ซึ่งเชื่อว่าปลายทางเมื่อถึงมือผู้บริโภคจะไม่ ปรับราคาขึ้นมากนัก เนื่องจากตลาดมีกลไก การแข่งขันที่สูงอยู่แล้ว

แต่ อาจทำาให้ราคาสินค้าปลายทางปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการต้องมีต้นทุนจากการ เสียภาษีเพิ่มขึ้น ก่อนที่จะผลักภาระทางภาษี ให้กับประชาชนที่เป็นผู้บริโภคตามไปด้วย โดยหลังจากกฎหมายประกาศใช้ จะมีการประสานกับกระทรวง พาณิชย์ให้ดูแลราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด

ภาษีสรรพ สามิตทั้ง 7 ฉบับ ประกอบด้วย พ.ร.บ.สุรา พ.ศ. 2497, พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ. 2509, พ.ร.บ.ไพ่ พ.ศ. 2486, พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527, พ.ร.บ.พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527, พ.ร.บ.จัดสรร เงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และ พ.ร.บ.จัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. 2527 มารวมเป็นฉบับเดียวเท่านั้น

ร่างกฎหมายภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่ “ปฏิรูป

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.