เตรียมกระตนศก.ส่งทายปี ทยอยออกมาตรการต่อเนื่อง จี้ประคองจีดีพีตามเป้าหมาย

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

เหรียญสหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยน (ต่อ100เยน) เหรียญฮ่องกง ริงกิต เหรียญสิงคโปร์ (บาท/นา้�หนักบาท) (เหรียญ/เอานซ์) (เหรียญ/เอานซ์) ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย อัตราเเลกเปลี่ยนประจำาวันที่ 21 ก.ย. 2559 เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 เเก๊สโซฮอล์ 95 เเก๊สโซฮอล์ อี20 ดีเซล 34.2900 37.9931 43.6869 33.5280 4.3500 7.7850 25.0307 21,600.00 1,315.10 1,315.10 35.0100 39.4425 46.9713 35.4330 4.5925 8.6750 25.8408 21,700.00 1,315.90 1,315.90 21,209.00 21,700.00 (ไม่รวมค่ากา�เหน็จ) 31.96 24.58 24.85 22.34 23.29

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.