“ยอดธง”

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

แข่งเรือยาว... ประเสริฐ วชิรเขื่อน ขันธ์ นายกเทศมนตรี เมืองพระประแดง จ.สมุทรปราการ ประชุมเพื่อเตรียมจัด แข่งขันเรือยาว ชิง ถ้วยพระราชทาน ประจ า�ปี 2559 วันที่ 20-22 ต.ค.นี้ ณ ลา�น า้�เจ้าพระยาหน้า เมืองพระประแดง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.