มหกรรมเครือข่ายคนรักษ์แฝกภาคใต้

Daily News Thailand - - เกษตร-ละคร -

เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2559 ที่ผ่าน มา นายอำาพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็น ประธานเปิดงานมหกรรมเครือข่ายคนรักษ์แฝก ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำาเภอเมือง จังหวัด สุราษฎร์ธานี

พระเจ้าอยู่หัว ......

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.