‘ยิ่งลักษณ์’

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1-สหกรณ์ -

ทุกวันนี้อยู่ดี ๆ ก็มีเรื่อง วอนช่วยปฏิบัติต่อกัน ให้ทัดเทียมกับผู้อื่น เหน็บรัฐบาลไปสนใจเรื่อง ความเดือดร้อนของประชาชนดีกว่า “วิษณุ” โวกฎหมายป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใหม่ ท า�ให้คนกลัวว่ามีเครื่องเอกซเรย์คอยจ้องจับตา ท า�อะไรต้องระวังมากขึ้น ยา้�ไม่ใช่เล่นงานเรื่อง เล็กน้อยแค่ใช้ไฟหลวงชาร์จมือถือ แต่ครอบ คลุมกว้างพร้อมขอให้กฤษฎีกาน�าลงเว็บไซต์ ให้ประชาชนทราบก่อนปรับปรุงและส่งเข้า สนช. เพื่อออกในปีนี้แต่ปัดตอบกรณีลูก “บิ๊ก ติ๊ก” รับงาน ทภ.3 เข้าข่ายความผิดหรือไม่ บอกเฉยไม่รู้เพราะกฎหมายยังไม่บังคับใช้ส่วน “แม่ผ่อง” ใช้เครื่องบินหลวงคนผิดคือคน อนุญาต ขณะที่ “ศรีสุวรรณ” ลุยยื่น ป.ป.ช. สอบปม “ลูกบิ๊กติ๊ก” “บิ๊กตู่” กล่าวสุนทรพจน์ เวทียูเอ็นชี้ถ้าประชาชนถูกละเมิดสิทธิการ พัฒนาก็เกิดขึ้นไม่ได้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.