หุ้น-ทอง-นำามันเด้งเฟดคงดอกเบีย

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

เหรียญสหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยน (ต่อ100 เยน) เหรียญฮ่องกง ริงกิต เหรียญสิงคโปร์ (บาท/นา้�หนักบาท) (เหรียญ/เอานซ์) ลอนดอน (เหรียญ/เอานซ์) ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 เเก๊สโซฮอล์ 95 เเก๊สโซฮอล์ อี20 ดีเซล 34.2100 38.0405 43.7506 33.9150 4.3413 7.8100 25.1232 21,800.00 1,332.51 1,332.51 34.9300 39.4900 47.0350 35.8330 4.5825 8.7013 25.9370 21,900.00 1,333.28 1,333.28 21,406.00 21,900.00 (ไม่รวมค่ากา�เหน็จ) อัตราเเลกเปลี่ยนประจำาวันที่ 22 ก.ย. 2559 31.96 24.58 24.85 22.34 23.29

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.