เอาตัวรอดจากการจมน้ำา

Daily News Thailand - - กทม.-จราจร -

สพฉ.แนะวิธีเอาตัวรอดจากการจมนำ้า พร้อมชวนประชาชน เรียน รู้วิธีการฝึกลอยตัวในน้ำา เรียนรู้อาการคับขัน และวิธีการร้องขอความ ช่วยเหลือเมื่อประสบภัย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.