‘เวสต์วูด’ชี้‘ไทเกอร์’จะทำ�สหรัฐชวดแชมป์ไรเดอร์

Daily News Thailand - - กีฬา - น้อต เดลินิวส์

โผน ประธ�น บัวลอย แสง เทพว�ฤทธ์ิ ร�ไวย์มวยไทย ยอดอีที ปตท.ทองทวี ปร�บ ไพรี ศิษย์สองพี่น้อง มังกรเดช ไฟเตอร์มวยไทย ␇␇␇ ต่อด้วย “ศึกลุมพินี ที.เค.โอ” เปิดป้ายแดง ไปวีกก่อนนู้นไป น�ยสิทธิชัย เกษรสมบัติ กรรมก�รผู้จัดก�ร บริ บริษัท เวิร์ล สปอร์ต กรุ๊ป จำ�กดั ผู้บริห�รสิทธิประโยชน์ ข ของสน�มมวยเวทีลุมพินี ยิ้มไม่หุบเพราะยอดคนดูทะลุ

␇␇␇ นี่ก็ เป็นเรื่องข่�วจ�กภูธรและมวยทีวีที่กำ�ลงัมีเรตติ้งพุ่งแรงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่ง คอมวยที่ชื่นชอบตรงนี้ก็อย่�ลมืติดต�มนะขอรับ ␇␇␇ ␛ ให้การต้อนรับ... ผู้แทนโรงแรมมายด์รีสอร์ทพัทยา ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ร่วมสัมมนาการบริหารจัดการบุคลากรด้านจริยธรรม และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่นำาโดย สังเวียน บุญโต รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

“นำ�พชิิต” “จอนห์ AMA” รับบทโปรโมเตอร์ ระเบิด เบด ศึกปกรณ์พรสุรินทร์+จอนห์ AMA ศิษย์บุญมี “คู่มวยย้อน ␇␇␇

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.