ขยายปมหามูลเหตุ

อดีตที่ดินฆ่าตัวตาย

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

รอง ผอ.นิติวิทย์ เผยเอกซเรย์ 3 มิติ สแกน กระดูกทั่วร่ำง “อดีตที่ดินพังงำ” แล้ว บันทึกภำพ ไว้กว่ำ 9,000 ภำพ เตรียมส่งมอบ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.