โกงข้าวจีทูจี

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างนั้น ได้มีคน ไทยบางส่วนกล่าวขอให้ พล.อ.ประยุทธ์ อยู่ ในตำาแหน่งนาน ๆ โดย พล.อ.ประยุทธ์ ตอบ ว่า ขอบคุณ แต่ไม่มีใครรู้อนาคต แม้สถานการณ์ สร้างวีรบุรุษแต่ตนไม่ต้องการเป็นวีรบุรุษแบบ นี้ เมื่อเข้ามาต้องไม่ทำาให้เสียของ ทั้งนี้เวลาพัก ผ่อนก็มีโทรศัพท์และข้อความเข้ามาไม่หยุด เวลาความสุขของตนสั้น และต้องขอบคุณ ครอบครัวที่เข้าใจ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.