เปิดศึกดวลกีฬาเซนต์คาเบรียล

Daily News Thailand - - กีฬา -

เมื่อวันที่ 23 ก.ย. ที่ห้องประชุมมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี ภราดาสุรสิทธ์ิ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศ ไทย, ภราดา ดร.ชา�นาญ เหล่ารักผล ประธานฝ่าย กิจกรรมและนันทนาการ มูลนิธิฯ และ ภราดาพีร

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.