เร่งเช็ก‘ดีเอ็นเอ’คลี่ปม

เอเค้�นผสดิอปีบเตแก๊อร์ง11ข้พ�สอปหอ�หร์ตนัเก๊ ก

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

ปีเตอร์อดีตนักรบอเมริกันอ่วมโดนแจ้ง 11 ข้อห� ตำ�รวจเร่งคว�นห�เบ�ะแสศพหนุ่มผมแดงปริศน�สวม รองเท้�นวิบ�ล�นซ์ถูกซุกในตู้แช่เย็น ค�ดอ�จเป็นช�ว ฝรั่งเศสถูกฆ่�ต�ยม�แล้วตั้งแต่ปี 2008

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.