ขุนผดุง

Daily News Thailand - - เครือข่ายอาเซียน -

ช่วยรองกรรมการฯ น.ส.ดวงพร พิมพ์สิน เป็น เลขา บุคคลเหล่านี้คือแรงสำาคัญในการพัฒนา ใน บริษัท จะมีแรงงานต่างด้าว ถึง 50% คนไทย 50% เรื่องระดับความรู้นั้นถ้าเป็น หัวหน้าแผนก ที่มีต่างด้าว ระดับ วุฒิปริญญาตรี ส่วนใหญ่จะพูด ภาษาอังกฤษได้หมด ในส่วนของ เครื่องจักรกลก็ใช้คอมพิวเตอร์ ควบคุม ต้องยอมรับว่าคน ต่างด้าว มีความกระตือรือร้น อยากจะทำาอยากจะเรียนรู้ แต่คน ไ ไทยไม่ค่อยอยากเรียนรู้เท่าที่ควร มักจะมีข้ออ้างมากมาย ปัจจุบัน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.