การช่วยชีวิตคนที่เกิดอุบัติเหตุขั้นพื้นฐาน

Daily News Thailand - - สาธารณสุข -

การช่วยเหลือชีวิตทันที ทำาให้มีโอกาสรอดได้มาก กล่องแดงช่วยแนะนำาทุกขั้นตอน ยุพยง ทีปประสาน วิทยากร และคณะ อธิบายพร้อมสาธิตช่วยฝึกให้เป็น มีการฝึกอบรมให้ช่วยปั๊มหัวใจ เป่าปากให้เป็น

มูลนิธิหัวใจ แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์ เราต้อง

รีบทำา

ขั้นตอนการช่วยเหลือ ปลอดภัยไว้ก่อน ปลุกเรียก

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.