ทางรอดผู้ป่วยยุคไอที

Daily News Thailand - - สาธารณสุข -

ใกล้ชิดที่สามารถติดต่อได้้ ่ ้ ประวัติทางด้านสุขภาพ้ ประวัติการแพ้ยา และอื่น ๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ จำาเป็นในการดูแลสุขภาพของผู้ใช้งานเอง แต่ไม่ ต้องกังวลว่าข้อมูลจะรั่วไหลเพราะมีระบบในการ ป้องกันอย่างดี

“ความสามารถในการเรียกรถพยาบาล นั้นถือเป็นไฮไลต์ของแอพตัวนี้ ไม่ว่าคุณจะอยู่ ตรงไหนถ้ามีการเรียกเข้ามาเจ้าหน้าที่จะทราบ พิกัดที่แน่ชัด แล้วจากนั้นก็จะติดต่อกลับไปทันที เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในระหว่างที่รถ พยาบาลวิ่งออกไปรับคุณ ถ้าเราติดต่อไปแล้วคุณ ไม่รับก็จะสันนิษฐานเอาไว้ก่อนว่าวิกฤติหนักไม่ สามารถรับโทรศัพท์ได้ เราก็จะโทรฯ บอกญาติ คนที่คุณกรอกเบอร์โทรฯ ติดต่อเพื่อให้เขาทราบ ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณ เรากำาลังจะรับตัวคุณไปส่ง ที่โรงพยาบาลไหน”

อย่างไรก็ตาม นอกจากจะเอาไว้ใช้ในการ ดูแลตัวเองแล้ว ยังสามารถช่วยคนอื่นที่ประสบ เหตุวิกฤติได้ด้วย หลักการเดียวกันคือการกดเรียก รถพยาบาลและเมื่อมีการติดต่อกลับไปผู้แจ้งก็ให้ ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตามที่เป็นจริงได้เลย หรือกรณี ที่ต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่ไม่คุ้นเคย แล้วเกิดเจ็บ ป่วยต้องการไปรักษาก็สามารถเข้ามาดูในแอพ นี้ได้ว่าตัวเองอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลหรือคลินิกใดไ้ ้ ้ หรือคลินิกใด มากที่สุด พร้อมกับมีแผนที่บอกเส้นทางการเดิน นทางการเดิน ทางให้ด้วย

รศ.นพ.สมศักด์ิ บอกว่า แอพพลิเคชั่น นี้จะมีความเคลื่อนไหวทุกวัน มีเจ้าหน้าที่ หน้าที่ ปฏิบัติการตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้น นั้น ประชาชนไม่ต้องกังวลว่าคำาขอที่ส่ง สง ไปนั้นได้รับการตอบสนองหรือไม่ ม่ เพราะหลังได้รับการประสานผ่าน แอพ เจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้พื้นที่เกิด เหตุจะติดต่อกลับไปทันที หากไม่มี ใครติดต่อไป เจ้าหน้าที่จากสพฉ. ส่วนกลางที่ดูแลอยู่ก็จะเป็นผู้ ประสาน และสั่งการให้หน่วยงานที่ อยู่ใกล้บริเวณเกิดเหตุรีบไปรับผู้ ผู้ ป่วยมารักษาอย่างรวดเร็ว

“Fast Track ทางด่วน ชีวิตเรียกรถพยาบาล” ถือเป็น แอพพลิเคชั่นสำาคัญที่อยากให้ทุก คนติดตั้งเอาไว้ เดินทางขึ้นเหนือ ล่องใต้ ก็ขอให้ช่วยเช็กอินเอาไว้ ว้ ด้วย.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.