เช็กอินกับแอพ

Daily News Thailand - - สาธารณสุข -

คุณจะโหลดกี่แอพพลิเคชั่นมาไว้บน มือถือก็ได้ แต่อย่าลืมโหลดแอพพลิเคชั่น เอาไว้ด้วย เพราะในยามที่เกิดวิกฤติทางด้าน สุขภาพ แล้วเป็นจังหวะที่ไม่มีใครช่วยเหลือคุณ ได้ แอพนี้จะช่วยคุณเอง

ทั้งนี้ รศ.นพ.สมศักด์ิ เทียมเก่า หัวหน้า สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เปิดเผยว่า เมื่อปี 2558 ทางคณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการ พัฒนาแอพพลิเคชั่น “STROKE KKU” เพื่อให้บริการความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง แก่ประชาชน และหวังให้เป็นช่องทางที่จะ ทำาให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาให้เร็วที่สุด ก็พบว่า ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและกาฬสินธ์ุมีผู้ใช้ บริการมากกว่า4 หมื่นคน เรตติ้ง4.95 ซึ่งถือว่า ประสบความสำาเร็จช่วยลดอัตราความพิการ

ล่าสุด วันนี้ ทาง มข. จึงได้ร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ(สพฉ.) กรม การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาต่อยอด แอพพลิเคชั่นเดิม ให้เป็นแอพพลิเคชั่น “Fast Track ทางด่วนชีวิตเรียกรถพยาบาล” ที่ให้ ความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง

“FastTrack ทางด่วนชีวิตเรียกรถพยาบาล”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.