‘รถพยาบาล’

Daily News Thailand - - สาธารณสุข -

การปฐมพยาบาล ทั้งในแบบหนังสือ และวิดีโอ แบบประเมินความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอด เลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง และความ สามารถในการเรียกรถพยาบาล

ทั้งนี้เมื่อติดตั้งแอพ แล้วผู้ใช้จะต้องลง ทะเบียนด้วยเลขประจำาตัวประชาชน เบอร์ โทรศัพท์เจ้าตัว เบอร์โทรศัพท์ญาติหรือบุคคล

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.