น้า�ท่วม

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ปลัดมหาดไทย เตรียมรับสถานการณ์ลุ่มน้า� เจ้าพระยา เฝ้าระวังน้า�ล้นเขื่อนแควน้อย และ เขื่อนป่าสัก ยันไม่ซ้า�รอยปี 54 ขณะ ปภ.เผย 8 จังหวัด ยังจมบาดาล ส่วนสถานการณ์น้�า หลายภาคยังอ่วม อาทิ นครสวรรค์ถนนหลาย สายกระทบ รถสัญจรไม่ได้ ขณะกรุงเก่า ส่อ วิกฤติ น้ �าล้นท่วมหลายพื้นที่ เร่งยกบังเกอร์ ป้องกันโบราณสถาน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.