เครือโอเอ

Daily News Thailand - - ต่างประเทศ-ต่อข่าวหน้า 1 -

ตรวจสอบคุณภาพ เตรียมขอเอกสารหลักฐาน อย่างเป็นทางการพร้อมเรียกคนที่เกี่ยวข้องเข้า สอบ หากพบพฤติกรรมมีความผิดจริงจำเป็น ต้องแจ้งข้อหาด้วย แฉ ราคาต้นทุนหมอน ยางพาราใบละ 500-1,000 บาท แต่ร้านค้าขาย ให้ทัวร์ใบละ 4,000-5,000 บาท

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.