ศิริมงคล

Daily News Thailand - - กีฬา - ทีมข่าวกีฬาเดลินิวส์

มาทัน พล.อ.เทพทัต พรหโมปกรณ์ ชาติไทย” สุขชิต “ลุงเป็ด” ปริญญา “ถั่วแระ “กองเชียร์ทีม เชิญยิ้ม”

“ดัก แด้” ไทยแลนด์ คำาทอง “สามารถ แขนควง” สามารถ คุณสวัสดิ์ “ลอยด์เงาะป่า” สมพงษ์ กาศแก้ว “ล้ำามือกลอง” ปริญญา วีระวงค์ “โดโด้” ดังดี มีบำารุง พึ่งพา อดทน อดกิน” “เกาะ อาศัย

ความสำาคัญของผู้นำาเชียร์ จนเรียกได้ ว่าเป็นกองเชียร์ทีมชาติ ที่ทุกคนกล่าวถึง ไม่ ได้มาเพราะแค่พวกเขาอยากตั้งขึ้นเรียกตัว เอง แต่ได้มาเพราะความชื่นชมของสมาคม่ กีฬา หน่วยงานองค์กรกีฬาภาครัฐ เอกชน กนกพันธ์ุ จุลเกษม เชียงราย ท.พิพัฒน์พงษ์ อิีเกิ้ลมวยไทย ไวไฟ ช.ห้าพยัคฆ์ ร.ด.น. ของฝาก ศิษย์เจริญทรัพย์ บุญหลง เกียรติฉัตรชัย เกรียงไกร ต.ศิลาชัย ขุมทรัพย์ ชัย เกียรติภัทรพรรณ ก้องนภา ศรีมงคล แสงทองน้อย ธนสุรนคร ช็อปเปอร์ ก.สะเภาทอง

“พวกเราสนุกจากการทำาเพื่อวงการ กีฬา และวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่มองเห็น คุณประโยชน์ของเรา และมองว่าเราคือส่วน หนึ่งของงานกีฬาที่สำาคัญ ๆ ของประเทศ มากขึ้นเรื่อย ๆ จนมาถึงระดับนี้ได้” “พวกผมขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้อง จริง ๆ และยืนยันว่าจะทำาหน้าที่นี้ต่อ ๆ ไป อย่างภาคภูมิใจเท่าที่จะทำาได้” เป็นคำาสัญญา ง่าย ๆ ของ “สามารถ แขนควง” “กีฬาเดลินิวส์” ชาติ” ชัยมงคล ภพธีรธรรม “กองเชียร์ทีม

ขอกดlike สักพันครั้งกับความอดทน ของทุกคนจนถึงวันนี้ที่ทุกท่านกองเชียร์ทีม ชาติไทยเป็นหนึ่งในส่วนสำาคัญของวงการ กีฬาไทยที่ชัดเจนแล้วขอรับ.

ตำารวจยังจับใครมาลงโทษไม่ได้สักคน ไม่เกิน 3 วันจับตัวได้แล้ว “เอเอฟซี” จะไปตะโกน สโมสร “กิเลน ฤดูกาล 2017ธ รายได้สูญหายไปนับสิบ “บิ๊กเป้” รณฤทธ์ิ ซื่อวาจา บุรีรัมย์ “อุ้ม” ธีราทร บุญ เอาให้FAIR หน่อยครับท่าน “เสี่ยตุ๋ย”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.