บริหารซูเปอร์คาร์ 5 แบรนด์

Daily News Thailand - - ละคร -

บ�รมี” นิชค�ร์ กรุ๊ป “วิทวัส ชิน อย่างล้วนเกี่ยวข้องกับฟอร์มูล่าวัน

ดังนั้นอยากให้การเติบโต แบบค่อยเป็นค่อยไป มากกว่าซึ่งตอนนี้ ทุกคนรู้ว่าเป็น แบ ร น ด์ ที่ สุ ด ของซูเปอร์คาร์ แ ล้ ว ฉะ นั้ น จะรักษาความ พิเศษเอาไว้ ทั้ง เรื่องราคา จำานวน ปัจจุบันแมคลาเรน เป็นรถที่มีของเล่นเยอะ แบบที่ซูเปอร์คาร์ยี่ห้ออื่นไม่มี เช่น เมนูภาษาไทยเวลานี้ยังไม่มีโรงงานที่ขายรถใน ตลาดเมืองไทยกล้าทำาเมนูภาษาไทย ในขณะที่ ตลาดนี้แต่ละปีมียอดขายเพียง 30 คัน แม้ว่า ต้นทุนสูงก็ตาม ทั้งเนวิเกเตอร์เมืองไทย คู่มือที่ ฝังอยู่ในหน้าจอทัชสกรีนเข้าใจง่ายมาก สามารถ เรียกเข้าไปดูตลอดที่เราต้องการได้ การเซต ระบบช่วงล่างได้จากแดชบอร์ดเพื่อให้รถเกาะ ถนนยิ่งขึ้น

สำาหรับยอดขายในช่วง 2 ปีครึ่งที่ เข้ามาทำาตลาดมีแมคลาเรนประมาณ 45 คัน ส่วนปีนี้ตั้งเป้าประมาณ 25-30 คันถือว่าเยอะ กว่าเดิม เพราะมีรุ่นเล็กราคาไม่แรงนักเริ่มต้น 20 ล้านบาทเข้ามาทำาตลาด รวมทั้งมีศูนย์ บริการหลังการขายเนื่องจากแมคลาเรนเป็นรถ ที่ไฮเทค โดยเฉพาะเทคโนโลยีของฟอร์มูล่าวัน ซึ่งมีการอัพเดทซอฟต์แวร์ทุกครั้งที่คิดว่ารถจะ นำาไปใช้ เพื่อให้รถขับดีขึ้นไปเรื่อย ๆ

ด้านแบรนด์โลตัสแม้ว่าเงียบ ๆ สัก หน่อยเพราะไม่มีรุ่นใหม่เข้ามา แต่เชื่อว่าคนที่ขับ โลตัสแล้วไม่อยากไปขับรถแบรนด์อื่น เพราะ โลตัสเป็นรถที่มีคาแรกเตอร์ มีเสน่ห์ชัดเจน

ส่วนแบรนด์ ป�ก�นี และ โคนิกเซ็กก์ ต้องขายคนที่มองเรื่องการลงทุนเป็นหลัก เพราะ รถที่ราคาสูงถึง 200 ล้านบาท โดยเฉพาะตัว รถเน้นด้านศิลปะค่อนข้างเยอะกว่าโรงงานยี่ห้อ รถอื่น ๆ เครื่องยนต์แทบไม่มีพลาสติกเลยทุก อย่างเป็นวัสดุแข็งเกือบทั้งหมด เช่น ไทเทเนียม, อะลูมิเนียม, อัลลอย, คาร์บอนไฟเบอร์ทั้งคัน มี ท่อยางบ้างแค่เป็นจุดผ่านของเหลวเท่านั้นที่ เหลือจะค่อนข้างพิเศษ

อย่างไรก็ตามในปีนี้นิชคาร์ได้ลงทุนด้าน บุคลากร เพื่อให้การบริการดียิ่งขึ้นแม้ว่าเวลานี้ ได้มีช่องทางรองรับลูกค้าหลายแบรนด์ นอกจาก นี้ยังมีแผนนำาเข้ารถยนต์แบรนด์อื่น ๆ ที่มีอนาคต เข้ามาเพิ่มเติม ส่วนศูนย์บริการขนาด 30 ช่อง ซ่อมที่มีอยู่สามารถรองรับลูกค้าได้เพียงพอ ตอน นี้มีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศประจำา 5-6 คน ส่วนการขยายไปหัวเมืองใหญ่ ๆ นั้นต้องพิจารณา จุดคุ้มทุนด้วย หากต้องการให้ธุรกิจขยายตัวต้อง เดินหน้าอย่างมั่นใจว่าไปแบบเฟิร์มไม่ใช่ใหญ่เกิน ไปแล้วไม่มีความพร้อม ดังนั้นรถทุกแบรนด์ที่ เลือกมาบริหารต้องมีโอกาสเติบโตอย่างมั่นคง ภายใต้การบริหารของนิชคาร์ กรุ๊ป.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.