โรดสเตอร์พลังเทอร์โบ

Daily News Thailand - - ละคร -

สำาหรับ 718 บ็อกซ์เตอร์ ที่ทาง บริษัท เอเอเอส ออโต้เซอร์วิส จำ�กดั ผู้นำาเข้าและ ตัวแทนจำาหน่ายรถยนต์ ปอร์เช่ของบ้านเรา นำาเข้ามาจำาหน่ายมี อยู่ 2 รุ่ น คือ ปอร์เช่ 718 บ็อกซ์เตอร์ เอส 2.5 เทอร์โบ (350 แรงม้า) กับ ปอร์เช่ 718 บ็อกซ์ เตอร์ 2.0 เทอร์โบ (300 แรงม้า) รถที่ จัดมาให้ได้ลองขับ กันในอาทิตย์นี้

ถ้าเทียบกันใน ด้านสมรรถนะ 718 บ็อกซ์ เตอร์มีความเหนือกว่ารุ่นที่ 3 เพราะได้รับการติดตั้งเครื่องยนต์รุ่นใหม่ มิติ (ย�ว/กว้�ง/สูง) เครื่องยนต์ คว�มจุกระบอกสูบ กำ�ล งัสูงสุด แรงบิดสูงสุด เกียร์ ร�ค� 4,379/1,801/1,281 มม. เบนซิน 4 สูบนอนเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบ 1,998 ซีซี 300 แรงม้า ที่ 6,500 รอบ/นาที 380 นิวตัน-เมตร ที่ 1,900-4,500 รอบ/นาที อัตโนมัติ พีดีเค 7 สปีด 7,200,000 บาท แบบ 4 สูบนอน ขนาด 2.0 ลิตรที่ แม้จะมีขนาดเล็ก ล ง จ า ก เดิ ม ถึ ง 700 ซีซี แต่ก็ได้ รับ กา ร เส ริม เขี้ย ว เล็บด้วยเทอร์โบชาร์จ ทำาให้ 718 บ็อกซ์เตอร์มี แรงม้าและแรงบิดเพิ่มขึ้นจากรุ่น ลิตร

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.