นักธุรกิจสาวนักล่าฝัน

Daily News Thailand - - Next Gen-ละคร - นภาพร พานิชชาติ

“นาคี” นยุคนี้การจะเป็นนักธุรกิจนั้นแสนง่ายดาย้ ็ ้ แต่ การจะสร้างธุรกิจให้อยู่รอดตลอดรอดฝั่งนั้นหา ได้ยากยิ่งในภาวะเศรษฐกิจแข่งขันสูงเช่นนี้ คีย์เวิร์ดสำาคัญที่จะทำาให้ธุรกิจเติบโตได้ คือตัวผู้ ประกอบการเองต้องมีความพยายามค้นหาสินค้าที่ตอบสนอง ความสุขให้กับผู้บริโภคได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ขณะ เดียวกันตัวเองก็ต้องมีความสุขในการทำางานเพื่อจะสามารถ ฝ่าฟันอุปสรรค พลิกวิกฤติเป็นโอกาส และกล้าเผชิญหน้ากับ ความท้าทายรูปแบบใหม่ ๆ ที่จะถาโถมเข้ามาได้เสมอ ซึ่ง อีฟ-วลัยพรรณ รัศมี เจ้าของธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม และสุขภาพแบรนด์ Eve’s คือตัวอย่างของการเป็นนักธุรกิจ สาวที่ประสบความสำาเร็จเพราะมีฝันอันยิ่งใหญ่

หากให้ถอดรหัสความสำาเร็จของนักธุรกิจสาววัยเพียง 29 ปีคนนี้ คงต้องย้อนไปถึงช่วงเวลาเริ่มต้นทำางานเป็นลูกจ้าง ประจำา นับเป็นการเดินบนเส้นทางที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ และเป็นหนทางอันคดเคี้ยวก่อนนำาเธอไปสู่วิถีเถ้าแก่เนี้ยใน ปัจจุบัน หนึ่งในกุญแจความสำาเร็จต้องยกให้ ความกล้าลอง ทำาสิ่งใหม่เพื่อค้นหาสิ่งที่เป็นตัวตนจริง ๆ

อีฟ เล่าว่าหลังจากสำาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science) จากมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา เธอเลือกสั่งสมประสบการณ์เป็นพนักงาน ร้านกาแฟแบรนด์ดังแห่งหนึ่ง ซึ่งทำาให้เธอเรียนรู้ระบบการ ทำางานหน้าร้าน ต้อนรับลูกค้า ชงกาแฟ และการบริหาร จัดการหลังร้าน และด้วยความเป็นเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงและกล้า ปฏิเสธในสิ่งที่ยังไม่ใช่อาชีพในฝัน เธอจึงเลือกสมัครงานแห่ง ใหม่กับบริษัทด้านโทรคมนาคม สถานที่แห่งนั้นทำาให้เธอค้น พบว่า การเป็นเจ้านายตัวเองคือความฝันที่แท้จริงของเธอ อีฟจึงตัดสินใจเป็นแฟรนไชส์ลูกชิ้นปลาทอด

หาเงินมาจุนเจือครอบครัว ด้วยการทำางานสุจริต ถ้า้ามีอ นี้เห ยาก เต พ ล ิ เป็นคติที่สาวคนนี้ยึดมาตลอด็ ่ ้ ดังนั้นเธอจึงไม่เกี่ยงงาน้ ไ ่ “ตอน ที่ขายลูกชิ้น ลูกค้าให้การตอบรับดีมาก อาจเพราะเราเป็นเด็ก ขยันขันแข็ง ไม่เกี่ยงว่าน้ำามันจะเลอะ หน้าจะมัน เรามีความสุข ที่ได้นับธนบัตรใบละ 20 บาท ประกอบกับตอนนั้นเริ่มเข้าสู่ วงการพริตตี้แล้ว บางครั้งหลังจากรับงานพริตตี้ก็รีบมาขาย ลูกชิ้น ลูกค้าอาจจะรู้สึกแปลกใจที่แม่ค้าแต่งหน้าจัดเต็ม มาเลย”

อีฟยึดอาชีพสองอย่างมาเรื่อย ๆ มีความสุขสนุกกับ ทุกงาน แต่ก็ยังไม่ค้นพบความยั่งยืนในธุรกิจ และเห็นว่าการ เปิดร้านขายเสื้อผ้าน่าจะเหมาะกับเธอมากกว่า จึงตัดสินใจเช่า หน้าร้าน แต่ธุรกิจก็ไม่เป็นอย่างที่ฝัน เพราะไม่มีลูกค้าเลย เธอ จึงหาทางออกด้วยการนำาเสื้อผ้าไปขายตามตลาดนัด เพื่อให้ ได้เงินสดมาหมุนเวียน ขณะที่ร้านที่เช่าไว้ก็จำาเป็นต้องดำาเนิน ต่อไป อีฟจึงคิดหาสินค้ามาขายเพิ่มขึ้น โดยได้รับคำาแนะนำา จากคุณแม่ให้ลองนำาครีมทาหน้าไปวางขาย ซึ่งปรากฏว่าได้ รับความสนใจมาก และนี่เองจึงเป็นการจุดประกายให้สาวคน นี้มุ่งหน้ามาที่ธุรกิจความงามและเริ่มต้นพัฒนาแบรนด์เอง

อีฟมีลูกค้าประจำาและมีออร์เดอร์อย่างต่อเนื่อง ทำาให้ เธอตัดสินใจสร้างแบรนด์สกินแคร์ด้วยตนเอง ในช่วงแรกใช้ วิธีจ้างบริษัทที่ผลิตสินค้าอยู่แล้วผลิตให้ แต่ก็เกิดปัญหา เพราะได้รับการร้องเรียนจากลูกค้าเรื่องสารปนเปื้อน ถึงแม้ จะเป็นช่วงวิกฤติของธุรกิจ แต่อีฟกลับเห็นว่าเป็นโอกาสที่จะ ทำาให้เธอพัฒนาตัวเอง และอาศัยจังหวะนี้เรียนรู้วิชาผลิตครีม ที่มีเปิดสอนตามสถาบัน จากเดิมที่ไม่เคยมีความรู้มาก่อน การ ศึกษาอย่างจริงจังทำาให้ทราบรายละเอียดถึงที่มาที่ไปของ วัตถุดิบ กระบวนการผลิต ขั้นตอนต่าง ๆ รู้ถึงต้นตอของ ปัญหาและยังสามารถใช้ความรู้มาแก้ปัญหาได้ รวมไปถึงการ เรียนหาความรู้เพิ่มเติมที่วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อนำามาต่อยอดการพัฒนาสินค้า พร้อม ิ ี ั ื กับรีแบรนด์สินค้าของตนเองใหม่ทั้งหมด

ในแง่การทำางาน อีฟถือเป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบ ความสำาเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย เธอยังรับบทบาทเป็นเจ้านาย ของเจ้าสี่ขาทั้งสี่ตัวอีกด้วย นอกจากเวลาทั้งหมดจะทุ่มเทให้ กับธุรกิจแล้ว ชีวิตส่วนตัวของเธอก็คือการดูแลตัวเองให้มี สุขภาพดี เพื่อจะได้ดูแลน้องหมาทั้งสี่ตัวนี้ให้มีความสุขเช่นกัน และด้วยความเป็นคนรักหมาอย่างมาก เธอจึงได้สร้างแฟน เพจขึ้นมาเพื่อส่งต่อความน่ารักของน้องหมาให้กับคนรักสัตว์ แต่ไม่นานนักก็กลายเป็นแหล่งประชาสัมพันธ์แจ้งสุนัขหาย หรือประสบอุบัติเหตุอันตรายต่าง ๆ และสามารถช่วยเหลือ ได้พอสมควร แม้จะไม่มากนัก แต่ก็เป็นความสุขที่ได้ช่วยชีวิต เพื่อนสี่ขาร่วมโลก

อีกหนึ่งสาวนักธุรกิจที่ไม่ได้ประสบความสำาเร็จมา จากสูตรสำาเร็จในชีวิต แต่เพราะความมุ่งมั่น อดทน ขยัน พัฒนาตัวเอง พร้อมที่จะลุยไปให้ถึงปลายทางที่ฝันไว้.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.