ฟุ่มเฟือยเกินไป

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1-สหกรณ์ -

นายนรวิชญ์ หล้าแหล่ง ทนายความ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี คดี โครงการรับจ�าน�าข้าว โพสต์ข้อความผ่านเฟซ บุ๊กส่วนตัวว่าได้อ่านข่าวที่ พล.ต.สรรเสริญ แก้วก�าเนิด โฆษกประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี ได้พูดถึงกรณีที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ออกมาเรียกร้อง ความเป็นธรรมในคดีต่าง ๆ และฝากถึงทีม ทนายความด้วยนั้น น.ส.ยิ่งลักษณ์ ใช้สิทธิใน กระบวนการยุติธรรมในการโต้แย้ง คัดค้านเป็น สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถูกกล่าวหาตามรัฐธรรม นูญที่กระท �าได้ และคดีทั้งหลายยังไม่ถึงที่ สุดทั้งนี้ทีมทนายมีข้อสังเกตว่า 1. พล.ต. สรรเสริญเข้ามาท �า งานในลักษณะพิเศษคงไม่

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.