ſ “ปู”เหน็บให้เป็นธรรมด้วย

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1-สหกรณ์ -

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐ มนตรีโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ว่า “ทุกอย่างที่นายกฯ ยืนยันออกมาจากปาก ท่านว่าการด�าเนินการที่เกี่ยวข้องกับคดีดิฉัน เป็นไปตามกฎหมายไม่ได้กลั่นแกล้ง ก็อยาก ให้นายกฯ ใช้หลักคิดและให้ความเป็นธรรมกับ ดิฉันเหมือนที่ท่านให้ความเป็นธรรมและ ปกป้องน้องชายท่าน รวมทั้งคนที่ได้ขึ้นชื่อว่า เป็นพวกเดียวกับท่านเพราะกฎหมายมีไว้ บังคับใช้กับทุกคน ไม่ใช่เลือกปฏิบัติกับฝั่ง ดิฉันเพียงฝ่ายเดียว”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.