เซตซีโร่‘กกต.’ตอบโจทย์ประเทศหรือไม่

Daily News Thailand - - การเมือง -

เซตซีโร่ กกต. ซีโร่ ข้าม “เสธ.เอกซ์” ท็อปบู๊ต “ท็อปบู๊ต” “แต่ กกต.ชุดปัจจุบัน กลับทา�ตรงกัน เกิดข่าวการแย่งชิงต�าแหน่งกดดันตัว เซต ท็อปบู๊ต ประธาน กกต. ให้ลาออก ทา� เหมือนสมบัติผลัดกันชม มันเกิดความเสื่อม”

“เสธ. เอกซ์” มีเบื้องหลังอะไรหรือไม่ ถึงอยากเปลี่ยนตัวประธาน กกต.? “เสธ.เอกซ์” โร่ กกต. เซตซี

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.