ล้มล้างการปกครอง

Daily News Thailand - - การเมือง - “เขื่อนขันธ์”

ออก แวดวงนักการเมือง แถมสื่อบางสา�นัก “น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” อดีตนายกรัฐมนตรี

ทา�นองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม จากกระบวนการตรวจสอบของป.ป.ช. ทั้งขาจร ขาประจ�ากางปีกปกป้อง ช่วยกันโจมตีองค์กรอิสระที่ท�าหน้าที่ ตรวจสอบ อย่างมันปาก แค่ตั้งอนุกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ อนุกรรมการในคดีการบริหารจัดการน ้�า น า้�ได้ท่วมอยู่แล้วมาตั้งแต่รัฐบาลอื่น ความเป็นธรรม “อยากให้ปฏิบัติเท่าเทียม กับคนอื่น ๆ เพราะจะเห็นได้ว่ามาตรฐานที่ทา�กับคดีดิฉันเร็วมาก รับทุกเรื่อง” “นายดนัย เอกมหาสวัสดิ์” “เจาะลึกทั่วไทย” หลังจากเก็บอาการมานาน ทา�ไมเร่ง ทา�คดีบางเรื่อง ถ้าจะเชิญมาชี้แจง จะกล้ามาร่วมรายการหรือไม่ คุณเชิญเขาแล้วหรือยัง หรือใช้รูปแบบเดิม คือตีหัว เข้าบ้าน หมาแก่หมาหนุ่มหมาเด็ก ดนัยมีสิทธิพิเศษอะไร “นายภักดี มะนะเวศ” รองเลขาธิการกสทช. ประชุมมีมติเสียงข้างมาก เห็นว่า การออกอากาศ รายการเผชิญหน้าเฟซไทม์ของช่องสปริงนิวส์ เมื่อ 20 ก.ค. 2559 “นายดนัย” ฉบับที่ 97/2557 เรื่อง การให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของ คสช.และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ

ที่ก่อให้เกิด การล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา กษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีผลกระทบต่อความมั่นคงของ รัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์ พ.ศ. 2551 จึงมีค�าสั่งให้ปรับทางปกครองในอัตรา 50,000 บาท มาเสนอหน้าผ่านสื่อรัฐได้อีก

ก่อให้เกิดการล้มล้างการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข ในกสทช.คอยแบ๊กอัพให้ หยิบเรื่องจริงบ้างมั่วบ้าง มาโจมตีรัฐบาล “อุทยานราชภักดิ์” “คดีเขาแพง” “นายแทน เทือกสุบรรณ” บุตรชายนายสุเทพ เทือก “น.ส.มัลลิกา บุญมี สุบรรณ ตระกูล” สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ นายกฯหญิงคนแรกของประเทศไทย “จิตภัสร์ กฤดากร” นักเคลื่อนไหวหญิง หลังยื่นเรื่องเข้ารับราชการในสา�นัก งานต า� รวจแห่งชาติ (สตช.) ไม่เคยแสดงความรับผิดชอบ “คุณโอ๊ค” พานทอง ปล่อยกู้ธนาคารกรุงไทย ผู้ต้องหาโพสต์ข้อความพาดพิง “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรี เจ้าของฉายา “หมาแก่” ไม่เคยพูด ซักแอะ ใบเสร็จชั้นดีเลยครับ แท้ ชินวัตร บรรดาขี้ข้าม้าใช้ ที่อยู่ใน นาย ยังมีสิทธิ รับงานใครมา หรือมีขาใหญ่

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.