ไก่ตรุษจีน

Daily News Thailand - - ภาพ-ข่าวสังคม -

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ กันยายน พุทธศักราช 2559........

เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จ การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เวลา 11.30 น. ........

เสด็จฯ ทรงเป็นประธานงานเฉลิม พระเกียรติฯ และงานฉลองครบ 40 ปีการก่อตั้งสมาคมนักเรียนเก่า ฝรั่งเศส ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ เวลา 18.00 น. ........ พยากรณ์ลมฟ้าอากาศช่วงอิทธิพลร่องมรสุม พาดผ่าน อาจได้เห็นปรากฏการณ์มวลนำ้าล้น ทะลัก แบบยกเข่ง เพราะเอาแต่แก่งแย่ง อำานาจชิงกันเป็นใหญ่........ บาง ส่วนเตรียมชงที่ประชุมกรรมาธิการ มีมติเสนอให้

เขียนกฎหมายลูก เปิดทางให้มีการ สรรหา กกต.ยกชุด ตามรัฐธรรมนูญใหม่........ หากปล่อยเอาไว้ ก็คงทำางานร่วมกันไม่ได้แล้ว เพราะ บาง คนตั้งป้อมด่ากราด กลางที่ประชุมเพื่อให้รู้สึกอับอายจน ทนไม่ไหว ท้ายสุดตัดสินใจ ........ ไม่รู้ว่ามีเหตุมาจาก

ผ่านประชามติหรือเปล่า จึงเปลี่ยนแผนมา ยึดเก้าอี้ เพื่อให้สะดวกต่อการกุมอำานาจชี้ขาดเกมเลือก ตั้ง........ มันน่าสงสัยตรงที่ ซึ่งอยู่ข้างเดียวกับ

ถูกเล่นงานในช่วงเดียวกัน โดยคู่กรณีเอาเรื่องส่วนตัวเมื่อสิบ กว่าปีก่อนมาร้องเรียน แล้วผู้หวังดีแต่รู้ไม่ทัน จึงไปงับเหยื่อ........ อย่าทำาตัวให้ชาวบ้านสมเพชเหมือน จะถูกจับเชือดกัน ฉบับประจำาวันจันทร์ที่ 26 ยังจิกตีกันเองในเข่ง ถ้าไม่เชื่อลองไปอ่าน ถ้าประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่เมื่อไหร่ จะขาดคุณสมบัติทันที........ หลังจาก กลับมาจากสหประชาชาติอาจได้

และ โดน ชุดใหญ่อีกประมาณ 70 คน........ น่า ที่โดนบังคับให้เล่นบท

โดยเฉพาะพวก จำายอมต้องทำาตาม เพราะ บีบบังคับให้ร่วมคดโกง........ แต่ เรื่องนี้ยังมีทางออก หากทำาตามคำา แนะนำาของ ที่บอกให้

เขียนจดหมาย ลับไปแจ้ง ทันทีที่ถูกบังคับ เพื่อแสดงความบริสุทธ์ิใจ........ ถึง

จะร่วมขบวนการโกงกินไปแล้ว แต่ ที่แจ้งเบาะแสให้กับ ป.ป.ช. จะเป็นเงื่อนไขให้ได้รับ การพิจารณากันไว้เป็น ไม่โดนดำาเนินคดีอาญานั่นเอง........ โดนวิจารณ์ยับ จับลูกเสี่ยโรงไม้ค้า พร้อมกับยึด รถเก๋งหรู แต่พยายาม ไม่ให้ ทำาข่าวอย่างเสรี โดยอ้างเป็น ........ ถึงจะเป็น จริง ๆ ถ้าถูก จับพร้อม ก็ไม่ควรได้รับสิทธิเหนือกว่า ตำารวจ ต้อง ข้อเท็จจริงเพื่อป้องกันการ ........ จริง อยู่ เคยกำาชับไม่ให้ตำารวจนำาตัว มาแถลง ข่าวเพราะเกรงจะละเมิดสิทธิมนุษยชน แต่ไม่ห้าม ข้อเท็จ จริงให้ประชาชนรับรู้........ เป็นบทเรียนของ ชอบทำาตัวเป็น

เอ่ยปากตำาหนิมิวสิกวิดีโอ ฉาก หยอด ขนมครก ในทำานองไม่สมศักด์ิศรี เสื่อมเสียประเพณี แต่เจอ

ตอนนี้เย็บปากเงียบไปแล้ว........ ตลอด 4 นาทีของมิวสิกวิดีโอ ทั้ง และ ถ่ายทอดความเป็นไทย สร้างบรรยากาศ ได้อย่างสนุกสนาน แตกต่างจาก ที่ต้องยึดแนวขรึม ปนโศก........ เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อกล่อม เกลาจิตใจให้อ่อนโยน อย่าไปทำาให้เป็นของ เก็บซุกไว้บน หิ้งจน เอื้อมไม่ถึง........ ผลจากฝนตกต่อเนื่องใน พื้นที่ภาคกลางทำาให้นำ้าไหลเข้า เป็นจำานวนมาก

เริ่มส่งสัญญาณเตือนให้เตรียมรับมือ........ แต่ใน ภาพรวมของ ดูปริมาณนำ้าหลากแล้วยังไม่มีอะไรน่า ห่วงมากนัก ยกเว้นบ้านเรือนริมตลิ่งและบางพื้นที่อาจได้รับผลกระ ทบเหมือนเช่นทุกปี........ ได้ยินจาก รอง ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ยืนยันไม่มี ถล่มไทยตามข้อมูล ของนักวิชาการ เพราะปีนี้ ในภาคกลาง แต่น่าจะไป หนักทางภาคใต้........ ยังปิดไม่ลงคดี ผูกคอตาย ในห้องขัง เพราะผลการผ่าศพถึงได้รู้สาเหตุการเสียชีวิตมา จาก มีเลือดออกในช่องท้อง 1 ลิตร........ แม้ใครจะเสนอ ทฤษฎี เป็นเหตุทำาให้ แต่ไม่ค่อยมีใครเชื่อ เพราะ ขนาดนักมวย จนน่วม ยังไม่เคยมีใครตับแตกตายสักรายเดียว ........ ไปได้ยินมา ที่อยู่บนคอ ไม่ค่อยเหมือนกับรอย แต่ไปเหมือนกับรอยมัดของ หรือ จริงเท็จอย่างไร ต้องไข ความจริงให้กระจ่าง........ ไม่ได้คิดฟื้นฝอยหาตะเข็บ แต่สงสัย ใคร เป็นแพทย์ช่วยอธิบายหน่อย คนหยุดหายใจ การกดปั๊ม ที่หน้าอกจะทำาให้ ในช่องท้องได้มากถึง 1 ลิตร ........ กรรมการสิทธิมนุษยชนเปิดประเด็น น่าสนใจ เรือนจำาจำากัดการ ให้นักโทษอาบ เพราะ รัฐบาลสั่งประหยัด........ มันน่าสงสัย จะเป็นไปได้ อยาก ให้ รีบชี้แจง เพราะการประหยัดนำ้าไม่ให้นักโทษ ตามปกติ จะช่วย ค่าใช้จ่ายได้สักกี่บาท........ ได้ขึ้น แท่นเป็นเมืองน่าเที่ยว

เพราะอาหารดี ค่าใช้ จ่ายถูก วัฒนธรรมหลากหลาย ความบันเทิงมากมาย ฉะนั้นต้อง ทำาให้ ยาว ๆ........ แตกต่างจาก มีบรรยากาศ ความไม่ปลอดภัยอยู่เนือง ๆ ล่าสุดเกิดเหตุ กลางห้างสรรพสินค้าในรัฐวอ ชิงตัน........ จาก

เชิญ ประชาชนใน จ.จันทบุรีและ จังหวัดใกล้เคียงร่วมกิจกรรม

ระยะทาง 27 กิโลเมตร ในวันที่ 2 ตุลาคม เวลา 07.30 น. ที่ สะพานตากสินมหาราช จ.จันทบุรี เพื่อรณรงค์การปลูกและรักษาป่า ชายเลน........ อยู่แล้ว เห็น มาตรา 44 เห็นใจ

ราชกุมาร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ

เสด็จฯ แทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ณ โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย

สิริมงคล จรัสพิมพ์ ลิปตพัลลภ เป็นประธานใน “พิธียกศาลพระคลังมหาสมบัติ” เพื่อความ เป็นสิริมงคลแก่โครงการศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน โดยมี สุวัจน์ลิปตพัลลภ ศุภลักษณ์-กฤษณา อัมพุช ดร.ทวี นริสศิริกุล พสุ ลิปตพัลลภ สิริพร ใจสะอาด และ ดนัย ธาดาตั้งสกุล ร่วมพิธี

ประชุมอาเซียนเอสทีไอฟอรัม ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการประชุม อาเซียน เอส ที ไอ ฟอรัม 2559 หัวข้อ “ร่วมกำาหนดอนาคตนวัตกรรม อาเซียน” โดยมี รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ดร.กิติพงศ์ พร้อมวงศ์ ร่วมงาน ที่โรงแรมแชงกรี-ลา

ประกวดสื่อภาพยนตร์ ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี นพ.สมาน ฟูตระกูล ดนัย หวัง บุญชัย บัณฑิต ทองดี และ ธาราวุฒิ สืบเชื้อ ร่วมเปิดโครงการประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา” ที่คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัมมนา ดิสทัต โหตระกิตย์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา ในหัวข้อความมั่นคงปลอดภัย ทางไซเบอร์และการจัดตั้งศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของอาเซียน โดยมีผู้เชี่ยวชาญ ด้านกฎหมายจากสหภาพยุโรปและเอเชีย ร่วมงาน ที่โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.