คิดกลับหัว (2)

Daily News Thailand - - บทความ-การ์ตูน -

อนาคต การเปลี่ยนแปลง ไม่สามารถ มู ดี้ ส์ บอกอารมณ์ ถ้ากำาลังพูดโกหกอยู่ การแสดง ออกทางใบหน้าจะบอกได้ผ่านมูดี้ส์ ค่าเฉลี่ยของชีวิตมนุษย์ สี่ปีที่แล้ว 79 ปี 80 กว่าปี 20 ปีข้างหน้า มนุษย์จะมี ชีวิตยืนยาวมากกว่า 100 ปี ถูกที่สุด ความสามารถในการพิมพ์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.