แก้ปัญหารถติดเกาะ (รัตนโกสินทร์)

Daily News Thailand - - กทม.-จราจร -

ดังนั้น “โครงการที่จอดรถใต้ดิน” แก้ไขปัญหาที่จอดในบริเวณ เกาะรัตนโกสินทร์เ เพื่อรองรับรถที่เข้ามาในพื้นที่ดังกล่าวมากกว่า 1 000 คันต่อวัน จึงเป็นคำาตอบสำาคัญที่น่าสนใจและแก้ปัญหาได้ ตรงจุดต

ดเพมมากขน จนกระทั่งล่าสุดนี้ น นายกรัฐมนตรีฐ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.