แก้ปัญหาการกดราคา รับซื้อไม้ยางพาราไทย

Daily News Thailand - - เกษตร -

นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า เกษตรกรสวนยางพารา รายได้หลักนอกจากขายนำ้ายางแล้ว ยังสามารถขายไม้ยางพารา เมื่อครบ อายุต้องโค่นด้วย แต่ขณะนี้ราคาไม้ ยางพารา มีราคาลดลงจากที่เคยได้ 80,000 บาทต่อไร่ เหลือเพียง20,000-30,000 บาทต่อไร่

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.