บชี้สิ.โอนเอค้าขาไร้ยคุทัณวภาร์จีพ น

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

เร่งขยายผลดำาเนินคดี เหรียญ” บริษัทโอเอเพิ่ม เครือข่าย “ทัวร์ศูนย์

ตัดถนนเพิ่ม.. ครบ1ปี..

พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร ผบช.น. ลงพื้นที่ ตรวจความคืบหน้า การก่อสร้างถนนตัดรางรถไฟช่วงใต้สะพาน สุนทรโกษา (ข้ามทางรถไฟสายแม่นำ้า) มุ่งหน้าถนนพระราม 3 เพื่อ ระบายรถที่มาจาก 5 แยก ณ ระนองมุ่งหน้าพระราม 3 โดยจะเพิ่ม ช่องการจราจรอีก 2 เลน คาดจะแก้ปัญหาได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

ที่อุทยานราช ภักดิ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ พล.อ. ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ. เป็น ประธานพิธีถวายราชสักการะ และพิธีเปิดจุดรวมสายพระเนตร พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จ พระบูรพกษัตริย์ ในโอกาสครบ รอบ 1 ปี อุทยานราชภักดิ์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.