ไทยเจ๋งลุ้น 7 เหรียญฝีมือแรงงานฯ

Daily News Thailand - - การเมือง -

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. ที่ศูนย์ประชุม MAEPS กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน พร้อมด้วย ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน, นาย กรีฑา สพโชค อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และนายเสถียร พจน์โพธิ์ศรี รองอธิบดีกรม พัฒนาฝีมือแรงงาน ได้เดินทางมาร่วมเยี่ยมชม การแข่งขันฝีมือแรงงานระดับอาเซียน ครั้งที่ 11 (ASEAN Skills Competition 2016) และ ให้ก�าลังใจตัวแทนจากประเทศไทยที่เข้าร่วม การแข่งขัน ซึ่งประเทศไทยมีการส่งตัวแทนเข้า ร่วมการแข่งขัน 17 สาขา จากทั้งหมด 25 สาขา โดยในวันนี้ถือเป็นการแข่งขันวันที่ 3 ท่าม กลางผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมการแข่งขันจ�านวน มาก นอกจากนั้น พล.อ.ศิริชัย พร้อมคณะ ยัง ได้เข้าร่วมหารือกับ ดาโต๊ะ ซรี ฮาจิ อิสมาอิว ประธานจัดงานดังกล่าว เพื่อพูดคุยถึงแนวทาง จัดการแข่งขันฝีมือแรงงานในระดับอาเซียนครั้ง ที่ 12 ในอีก 2 ปีข้างหน้า ที่ประเทศไทยจะเป็น เจ้าภาพจัดการแข่งขัน

โดยก่อนหน้านี้ม.ล.ปุณฑริก ได้ให้ สัมภาษณ์ว่า ในการแข่งขันตลอด 2 วันที่ผ่าน มานั้น ตัวแทนจากประเทศไทยที่เข้าร่วม แข่งขันมีความพร้อมและมีกา�ลังใจดีทุกคน โดย การแข่งขันในวันแรกหลายสาขาท�าคะแนนได้ เต็ม ซึ่งมีบางสาขามีการสนับสนุนจากเอกชน เป็นอย่างดี มีการเก็บตัวซ้อมกว่า 6 เดือน ซึ่ง ก็ท �าให้ผู้เข้าแข่งขันมีความพร้อมมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นทางกระทรวงแรงงาน ยังได้จัดชุด อาหารไทยให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อให้ ได้ทานอาหารที่ถูกปาก และมีก�าลังใจในการ แข่งขันด้วย ทั้งนี้ก็เชื่อว่าการแข่งขันครั้งนี้จะ เป็นการพัฒนาฝีมือแรงงานไทยและแรงงาน ระดับอาเซียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตามอาจจะมีเซอร์ไพร้ส์เหรียญทอง มากกว่า 7 เหรียญจากที่ตั้งเป้าเอาไว้ แต่ก็ต้อง เผื่อใจเอาไว้ก่อนเพราะต้องขึ้นอยู่กับการให้ คะแนนและการตัดสินของกรรมการอีกครั้ง หนึ่ง ส่วนเรื่องการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงาน ในระดับอาเซียนครั้งที่ 12 ที่ประเทศไทยเป็น เจ้าภาพนั้นก็ไม่น่ามีปัญหาเพราะที่ผ่านมา ประเทศไทยก็เคยเป็นเจ้าภาพมาแล้ว ซึ่งการ จัดงานครั้งนั้นก็ได้รับการยอมรับจากประเทศ ในอาเซียน และถือว่าเป็นงานที่เทียบเท่ากับ ระดับเวิลด์คลาสเลยทีเดียว และเอกชนไทย ก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.