ต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา พืชสมุนไพรบนพื้นที่สูง

Daily News Thailand - - เกษตร-บทความ -

คือ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ชุมชน สามารถผลิตใช้เอง และการวิจัยและพัฒนา เป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

เกษตรวันนี้ประจำาฉบับวันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559....... นายสัณห พจน์ วุฒิวงศ์วัฒนา

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.