กทปส.ปรับแผนเพิ่มคุณภาพวิจัยโทรคมนาคม

Daily News Thailand - - ไอที-วิทยาการ -

กทปส.ปรับยุทธศาสตร์ 5 ปี รับ ไทยแลนด์ 4.0 มุ่งเพิ่มคุณภาพงานวิจัย ชี้ที่ผ่านมาอนุมัติทุนวิจัยต่ำากว่าเป้าเพราะ โครงการไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ กองทุน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.