จำาคุก‘เชาวรินธร์’ 1ปี6เดือน ‘บ.กัมพูชา’ ยักยอกเงิน

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

อดีต รมช.ศึกษาฯ “เชาวรินธร์ ลัทธศักด์ิ ศิริ”ถูก

โดนจ�าคุก...

ร.ต.ท.เชาว รินธร์ ลัทธศักดิ์ศิริ อายุ 70 ปี อดีต รมช.ศึกษาธิการเดินทางมา ฟังคำาพิพากษาในคดียักยอก เงินฯ 11 ล้านบาท ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาฯ กรุงเทพฯ โดยศาล พิพากษาจำาคุก 1 ปี 6 เดือน พร้อมสั่งคืนเงินทั้งหมด

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.