ขั้นตอนยกร่าง ก.ม.ลูก 10 ฉบับ

Daily News Thailand - - สกู๊ปพิเศษ-ต่อข่าวหน้า 1-สหกรณ์ -

นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น ใน (กรธ.) ในร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ กกต. เสนอมายัง กรธ. ในส่วน ของบทเฉพาะกาล มีเนื้อหาสาระ ในฐานะประธาน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.