หญิงชิงเท่าชาย ยกเหล็กปรับรุ่น

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

“เสธ.ยอด” พล.ต.อินทรัตน์ ยอดบางเตย นายก กิตติมศักดิ์ สมาคมกีฬายกน ้� า หนักสมัครเล่นแห่ง ประเทศไทย และรองประธานสหพันธ์ยกน้�าหนัก นานาชาติ (ไอดับเบิลยูเอฟ) เปิดเผยว่า ตนได้เดินทาง ไปร่วมประชุมใหญ่ ไอดับเบิลยูเอฟ ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อระหว่างวันที่

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.