จับจ่าอู๊ดโยงแก๊งอุ้มฆ่า ไบเหยื่โออคคลิดีนิดักง ตามล่าอีก2!

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

ตร.กองปราบฯ จับ แก๊งฆ่าเหยื่อ “ไบโอ คลินิก” แกะรอยรวบ “จ่าอู๊ด” อดีตทหารกรม สวัสดิการทหารบก ผู้ ต้องหาร่วมทีมฆาตกรรม ต่อเนื่อง ฆ่าปิดบังซ่อน เร้น

เร่งระบาย

... สภาพปริมาณนำ้าใน แม่นำ้าเจ้าพระยาเพิ่มสูง ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาง กรมชลประทาน จึง ต้องเร่งระบายนำ้าออก จากเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท และจำาเป็น ต้ อ ง แจ้ ง เตื อ น ให้ ประชาชน 7 จังหวัด ภาคกลางตอนล่าง ที่มี บ้านพักอาศัยอยู่ริมฝั่ง แม่นำ้าเจ้าพระยา และ แม่นำ้าป่าสัก ให้ระวัง นำ้าท่วมเอ่อล้นตลิ่งใน ช่วงสัปดาห์นี้

อุ้มฆ่า

...ตร.กองปราบฯจับกุม นายศักด์ิสิทธ์ิ หรือจ่าอู๊ด พิเดช (เสื้อลายสก๊อต)ผู้ต้องหาตามหมาย จับ ร่วมกันอุ้มฆ่า 2 คนไข้ “ไบโอคลินิก” เมื่อปีพ.ศ.2549 โดยตามจับได้ที่อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.