เขื่อนเจ้าพระยา สั่งเร่งระบายน้ำา ให้กู้ภัยฯพร้อม

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

แจ้งเตือน 7 จว. รับมือหลัง เร่งระบายนำ้าเจ้าพระยาพร่องน้ำา เขื่อนป่าสักฯ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.